Općina Jajce

Načelnik općine Jablanica posjetio Jajce

jablanica nacelnik1Načelnici općina Jajce i Jablanica Edin Hozan i Damir Šabanović razgovarali su jučer u Jajcu o  Prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekta koji je Klub zastupnika HDZ BiH-NHS uputio u skraćenom postupku Predstavničkom  domu Parlamenta Federacije.

Ova naknada čini značajnu stavku  prihoda u budžetima općina  na čijem području su hidroakumulacijski objekti, što čini ove općine i zainteresovanim stranama u postuku donošenja ovog zakona. Općine predloženo rješenje smatraju lošim i protive se prijedlogu koji je u parlamentarnu proceduru uputio Klub zastupnika HDZ BiH-NHS iz razloga što se iz istog ne vidi suština promjene, motiv, a općine bi se, donošenjem ovog zakona, dovele u jednu vrstu neizvjesnosti. Viši nivoi vlasti imaju obavezu konsultovati lokalne zajednice u postupku donošenja propisa koji se tiču lokanih zajednica, jedinstveni su u ocjeni načelnici općina Jajce i Jablanica.
 
Općine  na čijem području se nalaze hidroakumulacijski objekti, među kojima su i Jajce i Jablanica, zatražile su da se pokrenuti skraćeni postupak izmjene Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekta prekine i isti skine sa Dnevnog reda 7. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije.
 
Tokom susreta dva načelnika su razgovarala i o projektima u općinama, povlačenju sredstava sa viših nivoa, te privrednom razvoju s akcentom na turizam.
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Načelnik općine Jablanica posjetio Jajce