Općina Jajce

Javni konkurs za prodaju sekundarnih sirovina

web grb
Općina Jajce raspisuje Javni konkurs za prodaju sekundarnih sirovina.

 

 

 

 

 

  

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINA JAJCE
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-23-4316/15

Datum: 29.06.2015 godine

JAVNI KONKURS

za prodaju sekundarnih sirovina općine Jajce

I

Općina Jajce oglašava prodaju sekundarnih sirovina općine Jajce putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije i to kako slijedi:

Red. Br. Vrsta Jedinica mjere Procjena
1 Sekundarne sirovine željeza kg 500
2 Elektronički otpad (monitori, procesne jedinice, pisaće mašine, štampači, tastature itd...) kg 1100
3 Opasni otpad (neonke) kg 100

II

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna lica koja pravo za učešće stiču dostavom sljedeće dokumentacije:

  1. Popunjen obrazac prijave (šalter 5)
  2. Kopija rješenja o registraciji
  3. ID broj
  4. Certifikate ISO 9001, ISO 14001
  5. Dozvola za prikupljanje i reciklažu elektronskog i elektroničkog otpada

Naprijed navedenu dokumentaciju dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Općina Jajce, Nikole Šopa bb, 70101 Jajce.

Javni konkurs ostaje otvoren 7 dana.

Predmet licitacije su sve tri grupe otpada bez mogućnosti kupovine samo jedne ili dvije grupe.

Prijave dostavljene nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

III

Svi zainteresovani mogu otpad pogledati u dane od 30.06.-03.07.2015 godine.

Kontakt osoba: Darko Pastuhović, Tel: 030/658-011.

IV

Usmeno nadmetanje obavit će se u maloj Sali općine Jajce 08.07.2015 godine sa početkom od 9 sati.

Svaki ponuđač dužan je na obrascu prijave staviti početnu cijenu iskazanu u konvertibilnim markama. Najviša ponuđena cijena od strane nekog od ponuđača smatra se početnom cijenom licitacije koja će se obznaniti svim učesnicima.

Komisija će pristupiti standardu povećanja cijene.

Raspon između ponuđenih cijena na javnom nadmetanju ne može biti veća od 100,00 KM.

Prodaja se vrši po sistemu viđeno odobreno.

 

Općinski načelnik

Edin Hozan

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Konkursi Javni konkurs za prodaju sekundarnih sirovina