Općina Jajce

Kantonalni Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2022/2023 godinu

konkursNa osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen tekst) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju (Službene novine SBK broj 4/17), Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisala je KONKURS za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2022/2023 godinu.
 
KONKURS preuzmite OVDJE 
 

Preliminarna rang lista za dodjelu u zakup poslovnih prostora u Vincu i Divičanima

web grbKomisija za provođenje postupka za dodjelu u zakup poslovnih prostora objavljuje PRELIMINARNU RANG LISTU za dodjelu u zakup poslovnih prostora „Stara pošta“ Divičani i poslovni prostor u Vincu (Pošta). Rok za žalbu na Preliminarnu rang listu je osam dana od dana objave iste na web stranici Općine Jajce i Oglasnoj ploči Općine. 
 
 
PRELIMINARNU RANG LISTU preuzmite OVDJE
 

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Jajce

web grbNa osnovu člana 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima (12/03, 34/04, 65/13), člana 14 st. 6, t. f Zakona o turističkim zajednicama Srednjobosanskog kantona (“Službene novine Srednjobosanskog kantona” broj: 3., od 17. aprila 2020. godine), člana 28. Statuta Turističke zajednice Općine Jajce, te Odluke Turističkog vijeća Općine Jajce od 21.11.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jajce raspisuje
 
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Jajce 
 
Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Jajce (na mandatni period od 4 (četiri) godine).
 
JAVNI OGLAS preuzmite OVDJE
 

Javni konkurs za dodjelu u zakup poslovnih prostora

web grbNa osnovu člana 15. Statuta Općine Jajce (“Službene novine Općine Jajce” br. 3/08) i člana 3. Odluke o utvrđivanju početne cijene poslovnih prostora u vlasništvu općine Jajce br.01-02-6633/12 od 20.09.2012 godine Općinski načelnik Općine Jajce raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu u zakup poslovnih prostora:

1. „Stara pošta“ Divičani na adresi Divičani bb Jajce, površine 35m², sa početnom cijenom od 2,5 KM
 
2. Poslovni prostor u Vincu (Pošta) na adresi Vinac bb, ukupne površine 25m², sa početnom cijenom od 2,5 KM
 
 
JAVNI KONKURS za dodjelu u zakup poslovnih prostora i OBRAZAC PRIJAVE preuzmite ispod teksta.
 
 
 
 

Prvo stambeno zbrinjavanje - konačna lista

web grb copyKomisija za odabir korisnika subvencije za prvo stambeno zbrinjavanje na području Općine Jajce objavila je Konačnu rang listu aplikanata koji ispunjavaju opće/posebne uslove za subvencioniranje prvog stambenog zbrinjavanja (3. krug).

Konačnu rang listu možete preuzeti OVDJE.

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Konkursi