Općina Jajce

Javni poziv za uvid u Idejni projekat

web grbSlužba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova raspisuje 
 
J A V N I  P O Z I V
za uvid u Idejni projekat radi izjašnjenja
 
1. Pozivamo jedinicu lokalne samouprave, kao i vlasnike ili posjednike nekretnine i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini, kao i vlasnike i posjednike i nositelje stvarnih prava na nekretnini  koja neposredno graniči ili se nalaze u  neposrednoj blizini lokacije na kojoj su predviđeni radovi na polaganju SN kabla, kao i postavljanje MBTS „Tržnica“ na parceli označenoj kao k.p. br. 1673/13, p.l. br. 1786 k.o. Jajce I, a prema tehničkom rješenju u Idejnom projektu, da izvrše uvid u Idejni projekat „MBTS 10(20)/0.4 kV, 400 kVA „Tržnica“ sa SN kabelskim priključkom“ za koje je pred ovom Službom pokrenut postupak izdavanja urbanističke saglasnosti investitoru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.
 
2. Uvid se može izvršiti lično ili putem punomoćnika dana 05.10.2018. godine u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u zgradi Općine Jajce (kancelarija br. 47).
 
3. Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku.
 
4. Ako stranke u postupku ne pristupe uvidu u Idejni projekat u određenom roku, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u Idejni projekat, te ista iz tog razloga ne može tražiti obnovu postupka, pa će se postupak  izdavanja urbanističke saglasnosti nastaviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“ broj: 11/14).

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Javni pozivi Javni poziv za uvid u Idejni projekat