Općina Jajce

"Servis 48h" - nova elektonska usluga Općine Jajce

servis48hU cilju unapređenja usluga prema građanima općine Jajce, posebno građanima Jajca koji žive u dijaspori, te efikasnijeg rješavanja zahtjeva građana, Općina Jajce je, nakon uvođenja usluge E-matičar, uspostavila i uslugu „Servis 48h“ koji za cilj ima da se podnosiocu zahtjeva, u roku od 48 sati od podnošenja zahtjeva, daje odgovor o rješavanju ili statusu problema, koristeći moderne i funkcionalne metode i resurse. 
 
Uspostavljanje „Servisa 48h“ je rezultat zajedničkog rada na poboljšanju saradnje i komunikacije sa dijasporom putem projekta Dijaspora za razvoj, koji je zajednički projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.
 
 „Servisom 48h“ se obuhvataju  usluge javne uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Jajce. 
 
 „Servis 48h“ je u potpunosti u funkciji građana/korisnika, pomoću kojeg lakše, brže i ekonomičnije i efikasnije rješavaju probleme iz nadležnosti davaoca javnih usluga.
 
Svim građanima, privrednicima, potencijalnim investitorima i drugim korisnicima, posebno onim u dijaspori pruža se mogućnost da pomoću ovog servisa prijave određeni problem u nadležnosti općinskih službi za upravu i javnih institucija i preduzeća čiji je osnivač Općina Jajce i dobiju povratni odgovor, informaciju ili obavijest o status rješavanja zahtjeva najkasnije u roku od 48 sati.
 
Zahtjev za rješavanje problema iz općinskih službi za upravu, javnih preduzeća i ustanova čiji osnivač je Općina Jajce može se podnijeti putem aplikacije „Servis 48h“  klikom na ikonicu obilježenu oblačićem ispod slike na naslovnici službene web stranice Općine Jajce https://www.opcina-jajce.ba/    
 
Lični podaci koji mogu ugroziti privatnost podnosioca zahtjeva neće biti objavljeni na web stranici Općine Jajce, izuzev onih sa odobrenjem za objavu od strane podnosioca zahtjeva na što će korisnici usluge „Servis 48h“ biti obaviješteni  u aplikaciji za podnošenje zahtjeva.
 
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Dijaspora "Servis 48h" - nova elektonska usluga Općine Jajce