Općina Jajce

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

DijasporapozivprivredaObavještavamo sve zainteresovane da je otvoren Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„.
 
Podsjećamo, Općina Jajce dijelom je nastavka projekta Dijaspora za razvoj. 
 
Cilj Javnog poziva je da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH. Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima koji imaju za cilj da kroz produktivne poslovne veze s dijasporom, doprinesu uvođenju novih tehnologija, unapređenju konkurentnosti, rastu tržišta, poslovnoj ekspanziji, povećanju investicija u BiH te stvaranju novih radnih mjesta. 
 
Direktni korisnici u okviru ovog Javnog poziva su isključivo privatni privredni subjekti koji posluju u BiH.
 
Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 470.000 američkih dolara. Maksimalni iznos finansijske podrške po korisniku je 20.000 američkih dolara, dok je minimalni iznos 5.000 američkih dolara. 
 
Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a aplicirati se može odmah (Javni poziv je otvoren 01.08.2017. godine). 
 
Ovaj poziv jedna je od aktivnosti u okviru projekta Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D). Projekat predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BIH, sa planiranom realizacijom od 48 mjeseci (decembar 2016. – decembar 2020. godine). Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BIH, kao i unapređenju njihovog kvaliteta života kroz snažniju saradnju s dijasporom.
 
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Dijaspora Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„