Općina Jajce

folder JAVNE NABAVKE 2019. godina

Categories

Documents

pdf Izvođenje naknadnih radova na sanaciji hale u kasarni Kamenice Popular

By 231 download

Download (pdf, 267 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Izvođenje naknadnih radova na sanaciji hale u kasarni Kamenice.pdf

pdf Štampanje i isporuka školskih svesaka A5 sa printom nacionalnih spomenika grada Jajca Popular

By 202 downloads

Download (pdf, 282 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Štampanje i isporuka školskih svesaka A5 sa printom nacionalnih spomenika grada Jajca.pdf

pdf Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u MZ Mile Popular

By 173 downloads

Download (pdf, 707 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u MZ Mile.pdf

pdf Nabavka vodovodnog materijala za MZ Bešpelj i MZ Lendići Popular

By 205 downloads

Download (pdf, 858 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Nabavka vodovodnog materijala za MZ Bešpelj i MZ Lendići.pdf

pdf Sanacija oštećenih dionica lokalnih i nekategorisanih cesta i čišćenje korita vodotoka druge kategorije Popular

By 226 downloads

Download (pdf, 715 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Sanacija oštećenih dionica lokalnih i nekategorisanih cesta i čišćenje korita vodotoka druge kategorije.pdf

pdf Nadzor nad Ugovorom o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Jajce za 2019 godinu Popular

By 220 downloads

Download (pdf, 749 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Nadzor nad Ugovorom o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Jajce za 2019. godinu.pdf

pdf Izvođenje radova na nogometnom stadionu u naselju Lendići Popular

By 225 downloads

Download (pdf, 805 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Izvođenje radova na nogometnom stadionu u naselju Lendići.pdf

pdf Nadzor nad Ugovorom o dodatnim radovima na rekonstrukcijij i izgradnji lokalnih puteva na području općine Jajce za 2018 godinu Popular

By 203 downloads

Download (pdf, 309 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Nadzor nad Ugovorom o dodatnim radovima na rekonstrukcijij i izgradnji lokalnih puteva na području općine Jajce za 2018. godinu.pdf

pdf Izmjena dijela distributivne mreže vodovoda Kuprešani Popular

By 258 downloads

Download (pdf, 801 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Izmjena dijela distributivne mreže vodovoda Kuprešani.pdf

pdf Najam agregata za potrebe pumpanja vode za vodosnabdijevanje naselja na desnoj obali rijeke Vrbas Popular

By 216 downloads

Download (pdf, 292 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Najam agregata za potrebe pumpanja vode za vodosnabdijevanje naselja na desnoj obali rijeke Vrbas.pdf

pdf Iskop i polaganje preljevne cijevi od rezervoara Zabarje do ispusta u potoku u naselju D Bulići Popular

By 235 downloads

Download (pdf, 303 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Iskop i polaganje preljevne cijevi od rezervoara Zabarje do ispusta u potoku u naselju D.Bulići.pdf

pdf Odluka o poništenju Nadzor nad dodatnim radovima na rekonstrukciji lokalnih puteva Popular

By 209 downloads

Download (pdf, 288 KB)

Odluka o poništenju-Nadzor nad dodatnim radovima na rekonstrukciji lokalnih puteva.pdf

pdf Izrada google street view a za potrebe turističke promocije Popular

By 268 downloads

Download (pdf, 281 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Izrada google street view-a za potrebe turističke promocije.pdf

pdf Izrada geodetskog elaborata eksproprijacije za kanalizacionu mrežu Barevo Popular

By 244 downloads

Download (pdf, 283 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Izrada geodetskog elaborata eksproprijacije za kanalizacionu mrežu Barevo.pdf

pdf Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih cesta za 2019 godinu Popular

By 278 downloads

Download (pdf, 866 KB)

Odluka o izboru najpovoljnijeh ponuđača-izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih cesta za 2019. godinu.pdf

pdf Usluge smještaja pripadnika oružanih snaga BiH (deminerski tim) Popular

By 263 downloads

Download (pdf, 643 KB)

Odluka o izboru najpovoljinjeg ponuđača-usluge smještaja pripadnika oružanih snaga BiH (deminerski tim).pdf

pdf Usluge nadzora doprojektovanja dijela sistema odvodnje otpadnih voda Bulići Lučina i izrada elaborata prelaza preko magistralne ceste M 5 Popular

By 214 downloads

Download (pdf, 331 KB)

Odluku o odabiru ponuđača za vršenje usluga nadzora doprojektovanja dijela sistema odvodnje otpadnih voda Bulići - Lučina i izrade elaborata prelaza preko magistralne ceste M-5.pdf

pdf Nabavka materijala i izvođenje radova na vodovodu Skela Kuprešani Popular

By 240 downloads

Download (pdf, 315 KB)

Odluka o odabiru ponuđača-Nabavka materijala i izvođenje radova na vodovodu Skela - Kuprešani.pdf

pdf Odluka o poništenju postupka JN Popular

By 196 downloads

Download (pdf, 306 KB)

Odluka o poništenju postupka JN - nadzor nad izdođenjem dodatnih radova na rekonstrukciji i izgradnji lokalnih puteva na području općine Jajce za 2018 godinu.pdf

pdf Nadzor nad Ugovorom o izvođenju radova na nabavci i ugradnji opreme za Javnu rasvjetu na području općine Jajce za 2019 godinu Popular

By 203 downloads

Download (pdf, 302 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Nadzor nad Ugovorom o izvođenju radova na nabavci i ugradnji opreme za Javnu rasvjetu na području općine Jajce za 2019 godinu.pdf

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Javne nabavke JAVNE NABAVKE 2019. godina