Općina Jajce

Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce

1OV2Na juče održanoj 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce o 14 tačaka Dnevnog reda izjašnjavala su se 22 prisutna vijećnika. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Centar II Jajce naknadno je uvršten u Dnevni red.
 
Općinsko vijeće donijelo je Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu k.o. Divičani, kojim se umjesto dosadašnjeg člana, Faruka Hajića, imenuje Nihad Arapović.
 
Jednoglasno, vijećnici su usvojili Odluku o davanju na privremeno korištenje dijela Zgrade finansija u ulici Sv. Luke kojom se prostorije u ovoj zgradi daju na besplatno korištenje udruženjima građana iz oblasti kulture, obrazovanja i nauke, po samoinicijativnom zahtjevu Udruženja, na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog produženja. Ovom Odlukom udruženjima: KUD „Jajce“, COD Jajce, Društvu za zaštitu kulturno povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajce i BZK „Preporod“ Jajce ustupaju se prostorije za rad, bez naknade, u Zgradi finansija. 
 
Jednoglasno je usvojena i Odluka o utvrđivanju posebnog statusa stana nad kojim pravo raspolaganja ima Općina Jajce. Ovom Odlukom se stan u ulici Kulina bana stavlja na raspolaganje JU Centar za socijalni rad Jajce radi zbrinjavanja socijalno ugroženih domaćinstava.
 
Većinom glasova usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima kojom se primjena Odluke, u dijelu za komunalnu naknadu za vlasnike i korisnike stambenog prostora, odlaže do 1.4.2027. godine. Razlozi za donošenje ove Odluke su ekonomska situacija i obuhvatan proces evidentiranja vlasnika i korisnika stambenih prostora.
 
Općinsko vijeće Jajce je na svojoj 19. redovnoj sjednici donijelo Rješenje o imenovanju Komisije za izmjenu i utvrđivanje novih granica k.o. Podmilačje sa susjednom k.o. Bešpelj Donji s ciljem usaglašavanja stanja u popisnim listovima sa stvarnim stanjem na terenu. U sastav Komisije imenovani su: Filip Bilić ing.geodezije, predsjednik, Dragana Ladan dipl.ing. geodezije zamjenik predsjednika i članovi: predstavnici k.o. Podmilačje: Branko Tankuljić i Tomo Tankuljić i predstavnici k.o. Bešpelj Donji: Esmir Vunić i Salih Julardžija. 
 
Većinom glasova usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju ceste za Zdaljevac na cestu M16 i izgradnju mosta preko rijeke Vrbas kojom se utvrđuje da je Općina Jajce korisnik potpune eksproprijacije zemljišta za rekonstrukciju dijela lokalne ceste radi priključka na novoprojektovani most preko rijeke Vrbas u naselju Zdaljevac, općina Jajce.
 
Sa 17 glasova za i 5 suzdržanih usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce prema kojoj su povećane mjesečne tranše stipendije za određene godine studija. Izmjena odluke odnosi se na visinu stipendije studentima prvog i drugog ciklusa, sa područja općine Jajce, za tekuću školsku godinu: studentima prve godine studija 100 KM mjesečno, studentima druge, treće, četvrte i pete godine studija 150 KM mjesečno i studentima pete godine završnog ciklusa studija i šeste godine studija 200 KM mjesečno.
 
Zbog isteka mandata Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce Vijeće je  donijelo Zaključak o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje sedam članova Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ kojim se zadužuje Komisija za izbor i imenovanje u regulirana tijela Općine Jajce da pristupi raspisivanju Javnog oglasa.
 
Sa 16 glasova za, 5 suzdržanih i jednim protiv usvojeno je Rješenje o konačnom imenovanju jednog člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Jajce. Do isteka mandata ostalim članovima Upravnog odbora, u ovo tijelo imenovan je Marijo Bilogrević, iz reda osnivača, nakon što je na lični zahtjev ove dužnosti razriješena Božana Petrović. 
 
Općinsko vijeće Jajce donijelo je Zaključak o prihvaćanju Inicijative Elme Nešust za izmjenu i dopunu Regulacionog plana „Volijak“ u Jajcu.
 
Općinsko vijeće Jajce je sa 13 glasova za, 5 suzdržanih i jednim protiv usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja i nagrada prema kojoj se javna priznanja dodjeljuju:
 
Priznanje „Počasni građanin Općine Jajce“ dodjeljuje se fra Stipi Marčinkoviću
 
Priznanje „Plaketa Općine Jajce“ dodjeljuje se: 
1. Klubu ekstremnih sportova – Rafting klubu Jajce
2. Miralemu Zjaji
3. UG Gorska služba spašavanja – Stanica Jajce
4. Fahrudinu Joldiću
5. Atifu Kučukoviću i Dariju Puizini
 
„Nagrada 22. februar/veljača“ dodjeljuje se Tomislavu Radiću
 
Priznanje „Zahvalnica Općine Jajce“ dodjeljuje se:
1. Harisu Nuhanoviću
2. Arminu Saračeviću-Amerika
3. Udruženje/Udruga za pomoć osobama sa poteškoćama u razvoju „Vodopad ljubavi“.
 
Javna priznanja i nagrade dodijelit će se na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Jajce u povodu obilježavanja Dana Općine Jajce 22. februara/veljače.
 
Na 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce održanoj 30.1.2024. godine usvojena je Odluka o produženju trajanja posebnog statusa za tri stana u vlasništvu Općine Jajce na period od 5 godina, a istim će raspolagati JU „Centar za socijalni rad“ Jajce. Riječ je od dva stana u Bosnaskoj ulici i jednim stanom u Ulici Sv. Luke.
 
Zbog isteka mandata Skupštine JP RTV Jajce Vijeće je donijelo Zaključak o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje sedam članova Skupštine JP RTV Jajce kojim se zadužuje Komisija za izbor i imenovanje u regulirana tijela Općine Jajce da pristupi raspisivanju Javnog oglasa.
 
Vijeće je usvojilo i Zaključak o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Centar II.
 
1OV1 1OV3
 
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce