Općina Jajce

Na području Jajca evidentirano 95 klizišta, evakusino 70 lica, oštećeno 8 vodovoda i 27 puteva

KlizištaŠtete nastale posljednjim poplavama i klizištima na području općine Jajce procjenjuju se na gotovo 4 miliona KM. Preliminarana je to procjena Općinske komisije za procjenu šteta utvrđena nakon obilaska ugroženih područja. Procjena nije konačna zbog pojave novih klizišta i povećanja stepena oštećenja putnih komunikacija i objekata u kritičnim zonama. Na području općine Jajce evidentirano je ukupno 95 klizišta, 54 ugrožene kuće, evakuisana je 21 porodica sa ukupno 70 članova domaćinstva, oštećeno je 8 vodovoda i 27 puteva svih kategorija,

 

navodi se u Informaciji Štaba/Stožera Civilne zaštite o stanju na području Općine Jajce izazvanim prirodnom nesrećom, poplavama i klizištima koju je na Vanrednoj sjednici usvojilo Općinsko vijeće Jajce.

 

Na šestoj Vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Jajce usvojen je i Zaključak kojim se nalaže Općinskom načelniku da do usvajanja Izvještaja Komisije za procjenu šteta poduzima sve potrebne mjere na zaštiti ljudi, materijalnih dobara i saniranje infrastrukturnih objekata do normalizacije stanja na cijeloj teritoriji Općine Jajce. Komisija se obavezuje da u roku od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja dostavi Izvještaj Općinskom načelniku.

 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Arhiva vijesti Na području Jajca evidentirano 95 klizišta, evakusino 70 lica, oštećeno 8 vodovoda i 27 puteva