Općina Jajce

Javni oglas za prijem volontera u općinske organe uprave Općine Jajce u 2018. godini

web grbNa osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj:35/05), člana 34. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj:26/16) i člana 4. Odluke o angažmanu volontera broj:01-01-6-3095/18 od 24.04.2018. godine, Općinski načelnik objavljuje
 
J A V N I   O G L A S
za prijem volontera u općinske organe uprave Općine Jajce
 
Kompletan oglas možete preuzeti OVDJE
 
OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI OGLAS preuzmite OVDJE

Javni oglas za prijem volontera u općinske organe uprave Općine Jajce

web grbNa osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj:35/05), člana 34. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj:26/16) i člana 3. Odluke o angažmanu volontera broj:01-01-6-4486/17 od 25.07.2017. godine, Općinski načelnik objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem volontera u općinske organe uprave Općine Jajce

 

Kompletan oglas možete preuzeti OVDJE

Javni oglas

JajceOpćinski javni pravobranilac raspisuje JAVNI OGLAS o popuni radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme – do povratka namještenice s porodiljnog odsustva u Općinskom javnom pravobranilaštvu Jajce  -  Viši referent – upisničar u Općinskom javnom pravobranilaštvu Jajce – 1 izvršilac. Javni oglas preuzmite OVDJE
 

Javni oglas za prijem namještenika

web grbNa temelju članka 20. i  23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), Općinski načelnik raspisuje:
 
 
J A V N I   O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos 
u Općinu Jajce
 
JAVNI OGLAS preuzmite OVDJE
 

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos

web grbVrši se popuna radnog mjesta namještenika u Općini Jajce na neodređeno vrijeme na
poziciji:
1. Viši referent – arhivar u općinskom arhivu. Javni oglas preuzmite OVDJE

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Oglasi